Nieszablonowe koncepcje oraz kreatywne podejście do prowadzonych spraw wyróżniają naszą firmę w branży podatkowej

OFERTA

Od ponad 20 lat specjalizacją kancelarii (z dużymi sukcesami) jest obsługa sporów podatników z organami podatkowymi / skarbowymi (US, UCS), w szczególności w ramach:

  • postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli z ZUS,
  • postępowań kontrolnych (tzw. kontrole skarbowe prowadzone przez UCS – dawniej UKS)
  • postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie – wdrażane po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
  • administracyjnych postępowań egzekucyjnych,

Reprezentując klienta w prowadzonych postępowaniach oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając pełną dyskrecję. Nasze usługi obejmują swym zakresem m.in. identyfikację i analizę zagrożeń, udział w przesłuchaniach, oględzinach i innych czynnościach postępowania, składanie pism procesowych, środków zaskarżenia, udział w rozprawach sądowych.

Sprawdź jak do nas dojechać!

Masz pytanie? Napisz do nas!