Service Alternate List V1

WE TAKE PRIDE IN BEING PROFESSIONAL, PRACTICAL AND CREATIVE IN OUR CLIENT-ATTORNEY RELATIONSHIPS.

Our law firm focuses on personal injury cases. We take many cases that other attorneys refuse to take. We are not afraid of suing or litigating against the biggest businesses or against the biggest insurance companies.

Some attorneys would rather prefer to settle your case without even considering a lawsuit. At our firm, we aren’t afraid of litigating on your behalf. Our firm has a history of filing lawsuits to enforce our client’s rights. Even if you chose not to file a lawsuit, our reputation for fiercely defending your rights will help you get every penny you deserve. Use our reputation for your benefit. Let us represent you!

Our practice areas include

“What makes our office distinguishable within the sector of tax advisory services are unconventional concepts and creative approach to cases being processed”       WE OFFER     For more than 20 years, the specialisation of our office has been settling disputes between taxpayers and tax and revenue authorities (Polish US, UCS Revenue and Customs Office) and we have scored major successes in this domain; in particular we have been involved in:   tax proceedings, tax audits, inspections carried out by ZUS Social Insurance Institution, audit enquiry proceedings (so called fiscal controls carried out by UCS Revenue and Customs

“Optimum solutions generated through a combination of advanced technologies and 25 year experience”         WE OFFER        Comprehensive accounting services including maintaining, on a day-to-day basis, accounting books, business records, carrying out simplified accounting (simplified revenue and expense ledgers, revenue registries) and other forms of accounting as required by the tax registration law; also, drawing up and generating, among other things:   Tax returns (VAT, PIT, CIT), standard audit files for Poland (JPK) ZUS (Social Insurance Institution) statements, PFRON statements where PFRON reads: the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled VAT records Other

“Our proposals are based on the experiences gained over the years and, also, on the synergy of interdisciplinary knowledge of the entire team”       WE OFFER       Tax and Legal Advising including inter alia:   Tax advising with regard to CIT (Corporate Income Tax), PIT (Personal Income Tax), and VAT (Value Added Tax), property tax, and tax on civil law transactions, Drawing up and/or modifying business contracts, Assessing whether or not the contracts/agreements are correct and suggesting, when necessary, optimisation amendments and always taking tax safety into account Preparing applications for taxpayers and requesting, in their

“Nasze propozycje to efekt wieloletniego doświadczenia a także synergii wiedzy interdyscyplinarnej całego zespołu”       OFERTA       Doradztwo podatkowe i prawne, w tym m.in.:   doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych opracowywanie, modyfikacja umów dotyczących obrotu gospodarczego. czuwanie nad poprawnością umów wraz z sugestiami zmian optymalizacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa podatkowego przygotowywanie i występowanie w imieniu podatników do Ministerstwa Finansów z wnioskami o tzw. Interpretacje Indywidualne pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorców kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia, rejestracji, przekształcenia podmiotów prawa handlowego wraz z optymalizacją obciążeń podatkowych

“Optymalne rozwiązania, jako efekt połączenia nowoczesnych technologii i 25 – cio letniego doświadczenia”         OFERTA        Kompleksowa obsługa księgowa, obejmująca bieżące prowadzenie, zarówno ksiąg handlowych, jak i uproszczonych form księgowości (PKPiR, ewidencje przychodów) oraz innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych, a także sporządzanie, generowanie mi.in.:   deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT, plików JPK deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON rejestrów VAT planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej środków trwałych innych wymaganych przepisami prawa podatkowego rejestrów, ewidencji, deklaracji, itp. przelewów dotyczących rozliczeń z budżetem sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego   Pełna obsługa kadrowo – płacowa w

“Nieszablonowe koncepcje oraz kreatywne podejście do prowadzonych spraw wyróżniają naszą firmę w branży podatkowej”       OFERTA     Od ponad 20 lat specjalizacją kancelarii (z dużymi sukcesami) jest obsługa sporów podatników z organami podatkowymi / skarbowymi (US, UCS), w szczególności w ramach:   postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli z ZUS, postępowań kontrolnych (tzw. kontrole skarbowe prowadzone przez UCS – dawniej UKS) postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie – wdrażane po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji. administracyjnych postępowań egzekucyjnych,   Reprezentując klienta w prowadzonych postępowaniach oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając pełną