KSIĘGOWOŚĆ

Optymalne rozwiązania, jako efekt połączenia nowoczesnych technologii i 25 – cio letniego doświadczenia”

 

 

 

 

OFERTA

 

 

 

  •  Kompleksowa obsługa księgowa, obejmująca bieżące prowadzenie, zarówno ksiąg handlowych, jak i uproszczonych form księgowości (PKPiR, ewidencje przychodów) oraz innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych, a także sporządzanie, generowanie mi.in.:

 

 • deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT, plików JPK
 • deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON
 • rejestrów VAT
 • planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej środków trwałych
 • innych wymaganych przepisami prawa podatkowego rejestrów, ewidencji, deklaracji, itp.
 • przelewów dotyczących rozliczeń z budżetem
 • sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego

 

  • Pełna obsługa kadrowo – płacowa w tym m.in.:

 

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z jednostkami administracji publicznej
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników

 

  • Bieżące wsparcie prawne w ramach obsługi księgowej, w tym kontakt w imieniu Klienta z urzędami skarbowym, jednostkami administracji publicznej