Bezpodstawne zarzuty UKS ws. nielegalnego handlu paliwem – trudne początki.