Archives

podatki kraków

REPRESENTATION IN COURT

“What makes our office distinguishable within the sector of tax advisory services are unconventional concepts and creative approach to cases being processed”

 

 

 

WE OFFER

 

For more than 20 years, the specialisation of our office has been settling disputes between taxpayers and tax and revenue authorities (Polish US, UCS Revenue and Customs Office) and we have scored major successes in this domain; in particular we have been involved in:

 

 • tax proceedings, tax audits, inspections carried out by ZUS Social Insurance Institution,
 • audit enquiry proceedings (so called fiscal controls carried out by UCS Revenue and Customs Office, former ‘UKS’ Fiscal Control Office)
 • litigations before administrative courts including Supreme Administrative Court in Warsaw that were initiated after the exhaustion of appeal remedies in administrative proceedings.
 • Administrative enforcement proceedings,

 

As a Client’s representative in pending proceedings, we offer comprehensive services and guarantee absolute discretion. Our services cover, among other things, identification and analysis of risks, attendance at hearings, during inspections, and in other actions during proceedings, attendance at court trials, and submission of pleadings and remedies at law.

podatki kraków

ACCOUNTANCY

Optimum solutions generated through a combination of advanced technologies and 25 year experience”

 

 

 

 

WE OFFER

 

Comprehensive accounting services including maintaining, on a day-to-day basis, accounting books, business records, carrying out simplified accounting (simplified revenue and expense ledgers, revenue registries) and other forms of accounting as required by the tax registration law; also, drawing up and generating, among other things:

 

 • Tax returns (VAT, PIT, CIT), standard audit files for Poland (JPK)
 • ZUS (Social Insurance Institution) statements, PFRON statements where PFRON reads: the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled
 • VAT records
 • Other registers, ledgers, records, returns, statements, etc. as required by the tax law provisions bank transfers ref. to settlements with the budget
 • Financial statements and documents relating to the end of the business year

 

Full service in the area of payroll and HR, including, inter alia:

 

 • Calculating wages and remunerations according to the Polish applicable regulations and specific remuneration regulations in force in a given enterprise
 • Drawing up tax returns and settlements with public administration entities
 • Maintaining registers of wages for every individual employee in the enterprise
 • Issuing certificates on incurred incomes
 • Drawing up annual tax returns for employees

 

Running legislative support within accounting services including contacts, for and on behalf of the Client, with revenue offices and public administration entities

podatki kraków

TAX ADVISORY SERVICES

“Our proposals are based on the experiences gained over the years and, also, on the synergy of interdisciplinary knowledge of the entire team”

 

 

 

WE OFFER

 

Tax and Legal Advising including inter alia:

 

 • Tax advising with regard to CIT (Corporate Income Tax), PIT (Personal Income Tax), and VAT (Value Added Tax), property tax, and tax on civil law transactions,
 • Drawing up and/or modifying business contracts,
 • Assessing whether or not the contracts/agreements are correct and suggesting, when necessary, optimisation amendments and always taking tax safety into account
 • Preparing applications for taxpayers and requesting, in their names, Individual Interpretations from the Ministry of Finance
 • Assisting entrepreneurs to set up and close down their businesses, comprehensive services in creating, registering, and transforming trade legal entities including optimising taxation
 • assisting in planning and the transformations of companies
 • analysing ongoing operations of Clients in terms of tax and legal after- effects
 • auditing tax documentations kept by companies, settlements with Polish revenues and Polish Social Insurance Institution (ZUS)
 • tax optimisation: choosing the most advantageous legal structures for businesses

 

Claiming active debts and other money due through judicial procedures

 

Assisting in transfer prices involving issues, including:

 

 • Analysing transactions in terms of risks linked with transfer prices applied
 • Preparing documentation for taxation purposes
 • Developing line of arguments to justify pricing conditions in cases of dispute with tax/revenue authorities

 

Claiming compensation for damages caused by tax and/or revenue administration employees

podatki kraków

DORADZTWO PODATKOWE

“Nasze propozycje to efekt wieloletniego doświadczenia a także synergii wiedzy interdyscyplinarnej całego zespołu”

 

 

 

OFERTA

 

Doradztwo podatkowe i prawne, w tym m.in.:

 • doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych
 • opracowywanie, modyfikacja umów dotyczących obrotu gospodarczego.
 • czuwanie nad poprawnością umów wraz z sugestiami zmian optymalizacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa podatkowego
 • przygotowywanie i występowanie w imieniu podatników do Ministerstwa Finansów z wnioskami o tzw. Interpretacje Indywidualne
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorców
 • kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia, rejestracji, przekształcenia podmiotów prawa handlowego wraz z optymalizacją obciążeń podatkowych
 • pomoc w planowaniu i realizacji przekształceń spółek
 • analiza bieżących działań Klientów pod kątem skutków prawnopodatkowych
 • audyt prowadzonej dokumentacji podatkowej, rozliczeń z US, ZUS
 • optymalizacja podatkowa – dobór najkorzystniejszych form prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych

 

Dochodzenie należności w ramach procedur sądowych

 

Pomoc w sprawach cen transferowych, w tym:

 • analizy transakcji pod kątem ryzyka w zakresie zastosowanych cen transakcyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji dla celów podatkowych
 • tworzenie argumentacji uzasadniającej zastosowanie warunków cenowych w razie sporu z organami podatkowymi/skarbowymi

 

Prowadzenie postępowań w przedmiocie roszczeń za szkody wyrządzone przez pracowników organów skarbowych

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Masz pytanie? Napisz do nas!

Sprawdź jak do nas dojechać!

podatki kraków

KSIĘGOWOŚĆ

Optymalne rozwiązania, jako efekt połączenia nowoczesnych technologii i 25 – cio letniego doświadczenia”

Biuro rachunkowe Kraków – oferta

Kompleksowa obsługa księgowa, obejmująca bieżące prowadzenie, zarówno ksiąg handlowych, jak i uproszczonych form księgowości (PKPiR, ewidencje przychodów i rozchodów) oraz innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych, a także sporządzanie, generowanie mi.in.:

 • deklaracji podatkowych VATPITCIT, plików JPK
 • deklaracji rozliczeniowych ZUSPFRON
 • rejestrów VAT
 • planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej środków trwałych
 • innych wymaganych przepisami prawa podatkowego rejestrów, ewidencji, deklaracji, itp.
 • przelewów dotyczących rozliczeń z budżetem
 • sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego

Kompleksowa obsługa księgowa w Krakowie

Profesjonalne usługi księgowe

Nasze biuro rachunkowe w Krakowie (segment kancelarii) zapewnia kompleksową obsługę księgową firm, instytucji, przedsiębiorstw, osób fizycznych. Specjalizujemy się zarówno w pełnej, jak i uproszczonej księgowości.

Specjaliści w branży

Zespół naszych specjalistów zadba o to, by wszelkie operacje gospodarcze oraz finansowe przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni stałą kontrolę prawidłowości i kompletności wszelkich procedur, sprawozdań, wykona szczegółową analizę sytuacji finansowej firmy.

Najwyższa jakość usług

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości opracowujemy optymalne rozwiązania i wprowadzimy je w życie – rzetelna, profesjonalna księgowość naszego biura rachunkowego są gwarancją bezpieczeństwa finansowego firmy.

Usługi kadrowo-płacowe

W obszarze obsługi kadrowo-płacowej naszego biura rachunkowego zapewniamy kompleksową pomoc z zakresu prowadzenia akt osobowych pracowników, wyliczamy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, zapewniamy doradztwo w każdej z wątpliwych kwestii.

W zakresie usług kadrowo-płacowych mieszczą się:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania,
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z jednostkami administracji publicznej,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

a także bieżące wsparcie prawno-podatkowe w ramach obsługi księgowej, w tym kontakt w imieniu Klienta z urzędem skarbowym, jednostkami administracji publicznej.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Sprawdź jak do nas dojechać!

podatki kraków

REPREZENTACJA W SĄDZIE

“Nieszablonowe koncepcje oraz kreatywne podejście do prowadzonych spraw wyróżniają naszą firmę w branży podatkowej”

 

 

 

OFERTA

 

Od ponad 20 lat specjalizacją kancelarii (z dużymi sukcesami) jest obsługa sporów podatników z organami podatkowymi / skarbowymi (US, UCS), w szczególności w ramach:

 

 • postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli z ZUS,
 • postępowań kontrolnych (tzw. kontrole skarbowe prowadzone przez UCS – dawniej UKS)
 • postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie – wdrażane po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
 • administracyjnych postępowań egzekucyjnych,

 

Reprezentując klienta w prowadzonych postępowaniach oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając pełną dyskrecję. Nasze usługi obejmują swym zakresem m.in. identyfikację i analizę zagrożeń, udział w przesłuchaniach, oględzinach i innych czynnościach postępowania, składanie pism procesowych, środków zaskarżenia, udział w rozprawach sądowych.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Sprawdź jak do nas dojechać!