Service Alternate List V2

„Nasze propozycje to efekt wieloletniego doświadczenia a także synergii wiedzy interdyscyplinarnej całego zespołu”       OFERTA       Doradztwo podatkowe i prawne, w tym m.in.:   doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych opracowywanie, modyfikacja umów dotyczących obrotu gospodarczego. czuwanie nad poprawnością umów wraz z sugestiami zmian optymalizacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa podatkowego przygotowywanie i występowanie w imieniu podatników do Ministerstwa Finansów z wnioskami o tzw. Interpretacje Indywidualne pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorców kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia, rejestracji, przekształcenia podmiotów prawa handlowego wraz z optymalizacją obciążeń podatkowych

„Optymalne rozwiązania, jako efekt połączenia nowoczesnych technologii i 25 – cio letniego doświadczenia”         OFERTA        Kompleksowa obsługa księgowa, obejmująca bieżące prowadzenie, zarówno ksiąg handlowych, jak i uproszczonych form księgowości (PKPiR, ewidencje przychodów) oraz innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych, a także sporządzanie, generowanie mi.in.:   deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT, plików JPK deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON rejestrów VAT planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej środków trwałych innych wymaganych przepisami prawa podatkowego rejestrów, ewidencji, deklaracji, itp. przelewów dotyczących rozliczeń z budżetem sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego   Pełna obsługa kadrowo – płacowa w

„Nieszablonowe koncepcje oraz kreatywne podejście do prowadzonych spraw wyróżniają naszą firmę w branży podatkowej”       OFERTA     Od ponad 20 lat specjalizacją kancelarii (z dużymi sukcesami) jest obsługa sporów podatników z organami podatkowymi / skarbowymi (US, UCS), w szczególności w ramach:   postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli z ZUS, postępowań kontrolnych (tzw. kontrole skarbowe prowadzone przez UCS – dawniej UKS) postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie – wdrażane po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji. administracyjnych postępowań egzekucyjnych,   Reprezentując klienta w prowadzonych postępowaniach oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając pełną

ARE YOU HAVE ANY PROBLEMS BUT YET NOT CONSULT TO ANYONE ?

TALK TO US! WE PROMISE WE CAN HELP YOU!