Oferta

I. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE

W ramach stałej i doraźnej obsługi oferujemy:

 • Doradztwo podatkowe i prawne dotyczące działalności gospodarczej, oraz najmu w tym m.in.:
  • bieżącą obsługę prawnopodatkową osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego,
  • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorców,
  • kompleksową obsługę w zakresie tworzenia, przekształcenia i rejestracji podmiotów prawa handlowego wraz z optymalizacją obciążeń podatkowych,
  • opracowywanie, modyfikację umów dotyczących obrotu gospodarczego.
  • optymalizację podatkową - dobór najkorzystniejszych form prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych,
  • pomoc w planowaniu i realizacji przekształceń spółek,
  • przygotowywanie i występowanie w imieniu podatników do Min. Fin z wnioskami o tzw. Interpretacje indywidualne,
  • audyt podatkowy prowadzonej dokumentacji podatkowej, rozliczeń z US, ZUS,
 • Dochodzenie należności w ramach procedur sądowych,
 • Dochodzenie roszczeń za szkody wyrządzone przez pracowników organów skarbowych.

II. OBSŁUGA KSIĘGOWA

1. Kompleksowa obsługa finansowo – księgowa, obejmująca:
Prowadzenie:

 • ksiąg handlowych,
 • PKPiR i innych ewidencji podatkowych,

w tym sporządzanie:

 • deklaracji VAT, PIT, CIT i itp
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji środków trwałych
 • deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON,
 • innych wymaganych przepisami prawa podatkowego rejestrów, ewidencji, deklaracji, itp
 • sprawozdań finansowych,

2. Pełna obsługa kadrowo – płacowa,
3. Bieżące wsparcie prawne w ramach obsługi księgowej,
4. Doradztwo księgowe, podatkowe, gospodarcze,
5. Zastępstwo (reprezentację Klienta) w kontaktach z organami skarbowymi, ZUS, sądami i innymi instytucjami, państwowymi, samorządowymi,

III. OBSŁUGA SPORÓW Z US, UKS i ZUS

Od ponad 15 lat specjalizacją kancelarii jest obsługa sporów podatników z organami podatkowymi (US) oraz organami kontroli skarbowej (UKS), w szczególności w ramach:

 • Postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli z ZUS,
 • Postępowań kontrolnych (tzw. kontrole skarbowe prowadzone przez UCS - dawniej UKS)
 • Postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie - wdrażane po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
 • Administracyjnych postępowań egzekucyjnych,

Reprezentując klienta w prowadzonych postępowaniach oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając pełną dyskrecję. Nasze usługi obejmują swym zakresem m.in. identyfikację i analizę zagrożeń, udział w przesłuchaniach, oględzinach i innych czynnościach postępowania, składanie pism procesowych, środków zaskarżenia, udział w rozprawach sądowych.

IV. DORADZTWO DOTYCZĄCE PODATKOWYCH ASPEKTÓW DOTACJI UNIJNYCH

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt mail’owy, telefoniczny bądź wypełnienie formularza kontaktowego

Możesz wyszukać informacje wpisując zapytanie poniżej. Spróbuj wpisać charakterystyczne słowa aby zawęzić wyniki.

GALERIA