Archives

DORADZTWO PODATKOWE

„Nasze propozycje to efekt wieloletniego doświadczenia a także synergii wiedzy interdyscyplinarnej całego zespołu”

 

 

 

OFERTA

 

 

 

  • Doradztwo podatkowe i prawne, w tym m.in.:

 

 • doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych
 • opracowywanie, modyfikacja umów dotyczących obrotu gospodarczego.
 • czuwanie nad poprawnością umów wraz z sugestiami zmian optymalizacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa podatkowego
 • przygotowywanie i występowanie w imieniu podatników do Ministerstwa Finansów z wnioskami o tzw. Interpretacje Indywidualne
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorców
 • kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia, rejestracji, przekształcenia podmiotów prawa handlowego wraz z optymalizacją obciążeń podatkowych
 • pomoc w planowaniu i realizacji przekształceń spółek
 • analiza bieżących działań Klientów pod kątem skutków prawnopodatkowych
 • audyt prowadzonej dokumentacji podatkowej, rozliczeń z US, ZUS
 • optymalizacja podatkowa – dobór najkorzystniejszych form prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych

 

  • Dochodzenie należności w ramach procedur sądowych

 

  • Pomoc w sprawach cen transferowych, w tym:

 

 • analizy transakcji pod kątem ryzyka w zakresie zastosowanych cen transakcyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji dla celów podatkowych
 • tworzenie argumentacji uzasadniającej zastosowanie warunków cenowych w razie sporu z organami podatkowymi/skarbowymi

 

  • Prowadzenie postępowań w przedmiocie roszczeń za szkody wyrządzone przez pracowników organów skarbowych

KSIĘGOWOŚĆ

Optymalne rozwiązania, jako efekt połączenia nowoczesnych technologii i 25 – cio letniego doświadczenia”

 

 

 

 

OFERTA

 

 

 

  •  Kompleksowa obsługa księgowa, obejmująca bieżące prowadzenie, zarówno ksiąg handlowych, jak i uproszczonych form księgowości (PKPiR, ewidencje przychodów) oraz innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych, a także sporządzanie, generowanie mi.in.:

 

 • deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT, plików JPK
 • deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON
 • rejestrów VAT
 • planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej środków trwałych
 • innych wymaganych przepisami prawa podatkowego rejestrów, ewidencji, deklaracji, itp.
 • przelewów dotyczących rozliczeń z budżetem
 • sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego

 

  • Pełna obsługa kadrowo – płacowa w tym m.in.:

 

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z jednostkami administracji publicznej
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników

 

  • Bieżące wsparcie prawne w ramach obsługi księgowej, w tym kontakt w imieniu Klienta z urzędami skarbowym, jednostkami administracji publicznej

REPREZENTACJA W SĄDZIE

„Nieszablonowe koncepcje oraz kreatywne podejście do prowadzonych spraw wyróżniają naszą firmę w branży podatkowej”

 

 

 

OFERTA

 

 

Od ponad 20 lat specjalizacją kancelarii (z dużymi sukcesami) jest obsługa sporów podatników z organami podatkowymi / skarbowymi (US, UCS), w szczególności w ramach:

 

 • postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli z ZUS,
 • postępowań kontrolnych (tzw. kontrole skarbowe prowadzone przez UCS – dawniej UKS)
 • postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie – wdrażane po wyczerpaniu środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
 • administracyjnych postępowań egzekucyjnych,

 

Reprezentując klienta w prowadzonych postępowaniach oferujemy kompleksową obsługę, zapewniając pełną dyskrecję. Nasze usługi obejmują swym zakresem m.in. identyfikację i analizę zagrożeń, udział w przesłuchaniach, oględzinach i innych czynnościach postępowania, składanie pism procesowych, środków zaskarżenia, udział w rozprawach sądowych.